Aanmelding:

De aanvraag tot tegemoetkoming verloopt volgens volgende wettelijke voorschriften:

  1. In eerste instantie dient u langs te gaan bij een NKO-arts/ pediater. Die zal u een voorschrift logopedisch bilan* bezorgen waardoor u later kan genieten van terugbetaling.
  2. Er wordt een logopedisch onderzoek afgenomen. Afhankelijk van de ernst/aard van de stoornis kan dit onderzoek van duur variëren. De resultaten worden besproken met de patiënt/ ouders.
  3. De NKO-arts/pediater dient het verslag te tekenen en het voorschrift voor logopedische revalidatie goed te keuren.
  4. Het volledige dossier wordt doorgestuurd naar het hoofdbureau van uw mutualiteit.
  5. Enige tijd later ontvangt u het besluit van de adviserend geneesheer van uw mutualiteit. Indien dit positief is kunnen we starten met de logopedie. De therapie kan doorgaan op de praktijk, aan huis of op school (steeds in samenspraak met de leerkracht en directie).

*bilan= onderzoek

Verlenging periode:

Voor het verstrijken van 1 jaar logopedische therapie wordt de patiënt opnieuw getest en indien noodzakelijk kan de therapie worden verlengd voor een periode van 12 maanden. Uiteraard moet bovenstaande weg terug bewandeld worden, maar veelal mag u nu langsgaan bij de huisarts.